17 de gener 2011

Noves Fotos de la cercavila de reis

Son fotos de David Pascual Cucó pujades al seu Facebook. Gràcies!
Salut i foc.